Arkitektur- och Designcentrum

»Den vill vara ny och stark — Engelbrektskyrkan 100 år»

Bokformgivning

Redaktör Annika Tengstrand
Fotograf Matti Östling
Författare Eva Eriksson, Emilie Karlsmo, Catharina Nolin, Martin Rörby, Per Wahlström, Matti Östling


Tillbaka till arkiv