Lo / Landsorganisationen, Arbetets museum med flera

»Färg, form och estetik i vår vardag»

Logotyp, broschyrer, affischer med mera

I samarbete med Johanna Åkerberg


Tillbaka till arkiv