Malmö Konstmuseum

»Konsten i skuggan av kriget — Museet som flyktingförläggning»

Bokformgivning

Redaktörer Cecilia Widenheim, Anders Rosdahl


Tillbaka till arkiv